1. Składka członkowska -   6,00 zł  od osoby
2. Opłata ogrodowa -  0,56 zł za m2 działki
3. Za wywóz śmieci -  46,00 zł od działki
4. Opłata energetyczna - 17,00 zł od działki
5. Opłata wodna - nie pobiera się
6. Zaliczka na energię - 30,00 zł od działki
7. Zaliczka na wodę - 40,00 zł od dzialki

 

 

1) W przypadku gdy użytkownikami jednej działki są małżonkowie składkę członkowską płacą w wysokości po 3,00 zł na osobę.

2) Działkowcy nie posiadający przyłącza energetycznego nie płacą opłaty energetycznej.

3) Wnoszone zaliczkowo opłaty na zużycie energii i wody podlegają rozliczeniu według stawek dostawców i będą rozliczane według zasad uchwalonych na walnym zebraniu

4) Działkowcy, którzy chcą przenieść prawo użytkowania działki na inną osobę (sprzedaż działki) w pierwszej kolejności powinny zgłosić ten zamiar do Zarządu ROD i zapoznać się z trybem załatwiania tej sprawy.

Zarząd prowadzi listę osób oczekujących, chętnych do objęcia w użytkowanie działki w naszym ogrodzie.

Opłaty dla nowych działkowców wynoszą w 2017r.:

-składka członkowska 6,00zł

-wpisowe 200,00zł

-opłata inwestycyjna 1 500,00zł /nie pobiera się od osób przejmujących działkę po osobie bliskiej/

 

 


Więcej…
 
Z historii ogrodu

Dnia 1 października 1981 roku decyzją nr ZGT 6231/1/81 Naczelnik Miasta i Gminy Police przekazał w użytkowanie stałe Polskiemu Związkowi Działkowców teren rolniczy z przeznaczeniem na pracowniczy ogród działkowy. Zajmuje teren 11,51 ha i jest podzielony na 266 działek. Jest on zlokalizowany w malowniczej części miasta Police na skraju lasu. Składa się z dwóch terenów położonych po dwóch stronach ulicy. Zwyczajowo nazwaliśmy je strona prawa i strona lewa. Na terenie po stronie lewej znajduje się 167 działek, a na terenie po stronie prawej jest ich 99. Zmieniające się przepisy prawne stworzyły możliwość przekazania terenu ogrodu w wieczyste użytkowanie. W wyniku podjętych czynności prawnych Zarząd Gminy Police aktem notarialnym Rep A numer 58/1999 z dnia 11 stycznia 1999 roku przekazał w nieodpłatne wieczyste użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców teren, na którym urządzony jest nasz Ogród. Sąd Rejonowy w Szczecinie XII Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 26 lipca 2000 roku w księdze wieczystej KW nr 113821 w dziale II wpisał PZD jako użytkownika wieczystego. Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/272/01 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2001 roku w planie przestrzennego zagospodarowania miasta Police teren zajmowany przez Ogród jest przeznaczony do dalszego użytkowania jako teren ogrodów działkowych. W roku 2007 dotychczasowa księga wieczysta nr 113821 została zmieniona na KW nr 15554.

Więcej…