Z historii ogrodu

Dnia 1 października 1981 roku decyzją nr ZGT 6231/1/81 Naczelnik Miasta i Gminy Police przekazał w użytkowanie stałe Polskiemu Związkowi Działkowców teren rolniczy z przeznaczeniem na pracowniczy ogród działkowy. Zajmuje teren 11,51 ha i jest podzielony na 266 działek. Jest on zlokalizowany w malowniczej części miasta Police na skraju lasu. Składa się z dwóch terenów położonych po dwóch stronach ulicy. Zwyczajowo nazwaliśmy je strona prawa i strona lewa. Na terenie po stronie lewej znajduje się 167 działek, a na terenie po stronie prawej jest ich 99. Zmieniające się przepisy prawne stworzyły możliwość przekazania terenu ogrodu w wieczyste użytkowanie. W wyniku podjętych czynności prawnych Zarząd Gminy Police aktem notarialnym Rep A numer 58/1999 z dnia 11 stycznia 1999 roku przekazał w nieodpłatne wieczyste użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców teren, na którym urządzony jest nasz Ogród. Sąd Rejonowy w Szczecinie XII Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 26 lipca 2000 roku w księdze wieczystej KW nr 113821 w dziale II wpisał PZD jako użytkownika wieczystego. Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/272/01 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2001 roku w planie przestrzennego zagospodarowania miasta Police teren zajmowany przez Ogród jest przeznaczony do dalszego użytkowania jako teren ogrodów działkowych. W roku 2007 dotychczasowa księga wieczysta nr 113821 została zmieniona na KW nr 15554.

Więcej…
 

 

ZARZĄD OGRODU INFORMUJE


Od 1 marca 2024r. do 31 października 2024r.

 

DYŻURY ZARZĄDU ROD

będą pełnione
wtorek 11:00 - 12:00
piątek 17:00 - 18:00
W PILNYCH PRZYPADKACH
PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY
tel 603 636 511


 


ZARZĄD OGRODU

PROSI WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW

 

- O OGRANICZENIE WYRZUCANIA ODPADÓW ZIELONYCH
- PRZYPOMINAMY, ŻE DZIAŁKOWCÓW OBOWIĄZUJE KOMPOSTOWANIE NA WŁASNEJ DZIAŁCE TRAWY, LIŚCI, ITP.
- WYCINANE W DUŻYCH ILOŚCIACH GAŁĘZIE, A TAKŻE CAŁE DRZEWA TRZEBA WYWOZIĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE


JEŻELI DZIAŁKOWCY NIE ZACZNĄ Z ROZSĄDKIEM POSTĘPOWAĆ OPŁATY NADAL BĘDĄ ROSŁY !!!