Z historii ogrodu

Dnia 1 października 1981 roku decyzją nr ZGT 6231/1/81 Naczelnik Miasta i Gminy Police przekazał w użytkowanie stałe Polskiemu Związkowi Działkowców teren rolniczy z przeznaczeniem na pracowniczy ogród działkowy. Zajmuje teren 11,51 ha i jest podzielony na 266 działek. Jest on zlokalizowany w malowniczej części miasta Police na skraju lasu. Składa się z dwóch terenów położonych po dwóch stronach ulicy. Zwyczajowo nazwaliśmy je strona prawa i strona lewa. Na terenie po stronie lewej znajduje się 167 działek, a na terenie po stronie prawej jest ich 99. Zmieniające się przepisy prawne stworzyły możliwość przekazania terenu ogrodu w wieczyste użytkowanie. W wyniku podjętych czynności prawnych Zarząd Gminy Police aktem notarialnym Rep A numer 58/1999 z dnia 11 stycznia 1999 roku przekazał w nieodpłatne wieczyste użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców teren, na którym urządzony jest nasz Ogród. Sąd Rejonowy w Szczecinie XII Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 26 lipca 2000 roku w księdze wieczystej KW nr 113821 w dziale II wpisał PZD jako użytkownika wieczystego. Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/272/01 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2001 roku w planie przestrzennego zagospodarowania miasta Police teren zajmowany przez Ogród jest przeznaczony do dalszego użytkowania jako teren ogrodów działkowych. W roku 2007 dotychczasowa księga wieczysta nr 113821 została zmieniona na KW nr 15554.

Więcej…
 

 

ZARZĄD OGRODU INFORMUJE


22 Kwietnia 2023 r. godz.12.30

ODBĘDZIE SIĘ WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Zapraszamy wszystkich działkowców
Zebranie odbędzie się na wolnym powietrzu
na parkingu przy Biurze ROD
15 kwietnia 2023 (sobota) w godzinach 10:00-11:00
zostanie uruchomiony dopływ wody
prosimy wszystkich działkowców o przygotowanie instalacji
konieczna obecność na działkach w celu zabezpieczenia ewentualnych awarii


 Od 1 marca 2023r. do 31 października 2023 r.

 

DYŻURY ZARZĄDU ROD

będą pełnione
wtorek 11:00 - 12:00
piątek 16:00 - 17:00
W PILNYCH PRZYPADKACH
PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY
tel 603 636 511


 


ZARZĄD OGRODU

PROSI WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW

 

- O OGRANICZENIE WYRZUCANIA ODPADÓW ZIELONYCH
- PRZYPOMINAMY, ŻE DZIAŁKOWCÓW OBOWIĄZUJE KOMPOSTOWANIE NA WŁASNEJ DZIAŁCE TRAWY, LIŚCI, ITP.
- WYCINANE W DUŻYCH ILOŚCIACH GAŁĘZIE, A TAKŻE CAŁE DRZEWA TRZEBA WYWOZIĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE


JEŻELI DZIAŁKOWCY NIE ZACZNĄ Z ROZSĄDKIEM POSTĘPOWAĆ OPŁATY NADAL BĘDĄ ROSŁY !!!