Walne Zebranie spawozdawczo-wyborcze w dniu 19 marca 2016r. Uchwaliło następujące opłaty na rok 2016:


1. Składka członkowska -   6,00 zł  od osoby
2. Opłata ogrodowa -  0,56 zł za m2 działki
3. Za wywóz śmieci -  46,00 zł od działki
4. Opłata energetyczna - 17,00 zł od działki
5. Opłata wodna - nie pobiera się
6. Zaliczka na energię - 30,00 zł od działki
7. Zaliczka na wodę - 40,00 zł od dzialki

 

Kwity z naliczonymi opłatami dla poszczególnych działek będą wydawane działkowcom począwszy od 10 kwietnia (niedziela)

 

1) W przypadku gdy użytkownikami jednej działki są małżonkowie składkę członkowską płacą w wysokości po 3,00 zł na osobę.

2) Działkowcy nie posiadający przyłącza energetycznego nie płacą opłaty energetycznej.

3) Wnoszone zaliczkowo opłaty na zużycie energii i wody podlegają rozliczeniu według stawek dostawców i będą rozliczane według zasad uchwalonych na walnym zebraniu

4) Działkowcy, którzy chcą przenieść prawo użytkowania działki na inną osobę (sprzedaż działki) w pierwszej kolejności powinny zgłosić ten zamiar do Zarządu ROD i zapoznać się z trybem załatwiania tej sprawy.

Zarząd prowadzi listę osób oczekujących, chętnych do objęcia w użytkowanie działki w naszym ogrodzie.

Opłaty dla nowych działkowców wynoszą w 2016r.:

-składka członkowska 6,00zł

-spisowe 200,00zł

-opłata inwestycyjna 1 400,00zł /nie pobiera się od osób przejmujących działkę po osobie bliskiej/

 

 


Więcej…