Z historii ogrodu


Na mocy art. 32 ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych z dnia 6 maja 1981 r. stał się od momentu założenia pracowniczym ogrodem działkowym. Pracowniczy Ogród Działkowy „Nad Grzepnicą” zarejestrowany został przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 28 marca 1996 r. pod numerem A-XLI-134-3027, jako ogród stały. W związku z wejściem Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych stał się Rodzinnym Ogrodem Działkowym.


Teren ogrodu stanowiły ziemie rolnicze. Mimo pięknego położenia ogrodu mankamentem tego terenu był wysoki poziom wód gruntowych oraz ciężka gliniasta ziemia. Należało przywieźć setki ton ziemi, aby podnieść poziom gruntu i wykonać alejki. Było to możliwe dzięki ogromnej pracy działkowców, pomocy Urzędu Miasta i Gminy w Policach, Zakładów Chemicznych Police oraz Nadodrzańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego. Przedsiębiorstwo to wykonało również, tym razem odpłatnie, roboty związane z wykonaniem sieci wodnej do Ogrodu oraz wewnętrznej doprowadzającej wodę do każdej działki. Końcowy odbiór robót nastąpił w dniu 20 czerwca 1983 r.


Od roku 2001 przy bardzo dużym zaangażowaniu Zarządu w odpowiedzi na zapotrzebowanie działkowców rozpoczyna się intensywny rozwój Ogrodu w zakresie realizacji remontów i inwestycji. Przedsięwzięcia te wykonywane były przede wszystkim przy równie dużym zaangażowaniu działkowców jako wykonawców prac oraz przy ich często wysokiej partycypacji finansowej. W roku 2002 zamontowano na działkach wodomierze. W roku 2004 dzięki ogromnej pomocy Burmistrza Gminy Police, otrzymanej dotacji z Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie oraz partycypacji finansowej każdego działkowca w wysokości 600 złotych doprowadzono energię elektryczną do działek budując sieć kablową 15 kV oraz stację transformatorowo – rozdzielczą 15/0,4 kV. Wykonano wewnętrzną sieć kablową długości 3000 mb wraz z szafkami pomiarowo – rozdzielczymi w ilości 48 szt. zamontowanymi na alejkach. Umożliwiło to podłączenie się do sieci każdego z działkowców. Dla każdego zostało zaprojektowane i wykonane przyłącze. Większość tj. 80 % wykonało przyłącza do altanek pozostali dokonują tego sukcesywnie. Całość inwestycji wykonana została zaledwie w 48 dni. Końcowy odbiór robót i oddanie do użytku całej inwestycji nastąpiło w dniu 23 października 2004 r. Pierwsza żarówka zapaliła się w altance na działce 81/L w tym samym dniu. Użytkownik tej działki Pan Tadeusz obchodził właśnie swoje imieniny. Z inicjatywy Pani Ireny działkowcy z tej alei uczcili to wydarzenie wypijając kilka szampanów.


Władze ogrodu od początku jego istnienia:

 

I Kadencja : lata 1981 - 1983


Prezes zarządu:  mgr Wiesław Iwańczuk


II Kadencja : lata 1984 - 1988


Prezes zarządu:  brak danych


III Kadencja : lata 1988 - 1992


Prezes zarządu:  mgr Jan Łuczków


IV Kadencja : lata 1992 - 1996


Prezes zarządu:  mgr Jan Łuczków


V Kadencja : lata 1996 - 2001


Prezes zarządu:  mgr Jan Łuczków


VI Kadencja : lata 2001 - 2006


Prezes zarządu:  inż. Eugeniusz Rabuski


VII Kadencja : lata 2006 - 2010


Prezes zarządu:  inż. Eugeniusz Rabuski


VIII Kadencja : lata 2010 - 2015


Prezes zarządu - Stefan Dembek


IX Kadencja : lata 2015 - 2019


Prezes zarządu - Bożena Krasińska


Uwaga!


Powyższe dane zostały uzyskane z przekazów ustnych od Działkowców użytkujących swoje działki od chwili powstania naszego Ogrodu. Mogą zatem do powyższej informacji wkraść się jakieś drobne błędy za które z góry przepraszamy. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do wszystkich Działkowców, którzy posiadają jakiekolwiek dane na temat składu osobowego Zarządu i Komisji Statutowych kolejnych kadencji, o przekazanie tej informacji Zarządowi Ogrodu.


Osoby dysponujące materiałami archiwalnymi proszone są o kontakt na środowych dyżurach Zarządu. Po ew. wykorzystaniu, materiały zwrócimy.