Opłaty w ROD

Opłaty na 2022 rok, ustalone na walnym zebraniu:


1. Składka członkowska -   6,00 zł  od działki
2. Opłata ogrodowa -  0,72 zł za m.kw.działki
3. Za wywóz śmieci -  200,00 zł od działki
4. Opłata energetyczna - 25,00 zł od działki
5. Opłata wodna - 5,00 zł od działki
6. Zaliczka na energię - 30,00 zł od działki
7. Zaliczka na wodę - 40,00 zł od działki

 

Opłaty energetycznej nie płacą działkowcy nie posiadający przyłącza energetycznego.

 

Wnoszone zaliczkowo opłaty na zużycie energii i wody podlegają rozliczeniu według stawek dostawców. Rozliczenie następuje w przyszłym sezonie.


Każdy nowy działkowiec ma obowiązek wnieść jednorazowo opłatę z tytułu nabycia prawa do działki w wysokości 300,00 zł. oraz opłatę inwestycyjną w wysokości  1 650,00 zł /nie pobiera się od osób przejmujących działkę po osobie bliskiej/

 


Działkowcy, którzy chcą przenieść prawo użytkowania działki na inną osobę (sprzedaż działki)

w pierwszej kolejności powinny zgłosić ten zamiar do Zarządu ROD

i zapoznać się z trybem załatwiania tej sprawy.