Rozliczenia enerigii elektrycznej

Każdemu działkowcowi na działkę w bieżącym roku przysługuje limit 250 kWh na rok, które rozliczy w „starej cenie” zużytej energii elektrycznej, natomiast ponad tę wartość, koszt energii będzie wynikać wprost ze stawek ustalonych w taryfach operatorów zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki na 2023 rok. Należy mieć więc na uwadze, że nowe taryfy zakładały drastyczne podwyżki cen energii elektrycznej, zaś wprowadzenie ww. limitu było odpowiedzią ustawodawcy na znaczny wzrost cen przyjęty w ramach pakietów ochronnych.

Z dotychczasowej praktyki funkcjonowania ROD i zgodnego z prawem wykorzystania działek, ten limit w zasadzie powinien pokrywać roczne zapotrzebowanie energetyczne. Dlatego też działkowcy prawidłowo korzystający z działek nie powinni doświadczyć nadmiernego wzrostu kosztów korzystania z działek w ROD.

W związku z powyższym po wyczerpaniu ww. limitu zużycia energii elektrycznej zarządy rod powinny i będą rozliczać działkowców według nowych stawek rynkowych cen energii elektrycznej. W całej sprawie nie można bowiem dopuścić do sytuacji, w której działkowcy wyczerpujący przyznane im limity wcześniej de facto jeszcze przed początkiem sezonu działkowego, będą czerpać i wykorzystywać limity przyznane ich sąsiadom – pozostałym działkowcom. Innym słowy osoby, które nielegalnie zamieszkują na działkach w ROD (gdyż w gruncie rzeczy do tej kategorii osób sprowadza się ten problem, ponieważ wiąże się ze zwiększonym z użyciem energii elektrycznej, odpowiadającym prowadzeniu gospodarstwa domowego), muszą się obecnie liczyć z dodatkową konsekwencją nieprzestrzegania prawa w postaci drastycznego wzrostu cen energii elektrycznej.

Dlatego też Krajowy Zarząd PZD 4 kwietnia 2023 roku podjął uchwałę nr 56/2023,
„w sprawie szczególnych zasad rozliczania w 2023 roku kosztów energii elektrycznej zużywanej na działkach w niektórych ROD”, w której stwierdził, że działkowcy, którzy wyczerpią przyznany im limit zużycia energii elektrycznej na działkę, w szczególności ci wykorzystujący działki niezgodnie z prawem, na przykład na potrzeby zamieszkiwania, mają być rozliczanie według stawek rynkowych cen energii. Tekst uchwały wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej pzd.pl. wobec powyższego należy uznać, że zarząd ROD działa w sposób prawidłowy i zgodnie z interesem działkowców właściwie użytkujących działki, obciążając działkowców wykorzystujących limit z użycia energii wyższymi kosztami.
zródło:Działkowiec 2023/M.Juszczel